RESIDENZA UNIVERSITARIA OLIMPIA

Casa per Ferie
VIA LUNGO DORA SIENA 104
10153 Torino TO
Italy
Telefono  
01108292500
Fax  
0118136351
Telefono prenotazioni  
0116531063-42
Orario prenotazioni  
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00